מדוע חומרים כמו נפט וכוהל בוערים, ואילו מים וחול לא? דניאל