מדוע גם בנוזלים שאינם מים מתרחשת תופעת הנימיות? חיה