מדוע בעת הכנת סודה עם מים קרים מאוד נוצרים גבישי קרח? אדי