כיצד ניתן להמיר אנרגיה חשמלית לכימית ומה הגבולות לכך? רן, מני