האם יש תמיסות נוזליות במינוס 70 מעלות צלסיוס? איציק