האם יש אמת בטענה שניתן ביום חם לתקן ביצה על המדרכה/רכב? חובב