האם ביצה שנטבלה בחומץ, יכולה להחזיק בנפילה מגובה? נועם