האם ניתן להוריד לסולר שקונים בתחנת דלק את אחוז הגופרית? דן