במבנה לואיס בו 2 פחמנים יכול להיות קשר יחיד,זוגי ומשולש אך לא מרובע. מדוע? הרי הם לא חורגים מכלל האוקטט? תמר