איך משתנה צפיפות הסולר כפונקציה של טמפ' הסביבה? רמי