מה ההבדל בין ליקוי חמה ומולד הירח, זאת לא אותה התופעה? תומר