כיצד נוצר מצב בו רוב המסה בכוכב הניוטרונים הינה של ניוטרונים? א