האם כוכבים נשארים בזרוע של הגלקסיה או נעים בין הזרועות? חגי