האם התקרבות גלקסיית אנדרומדה אלינו לא סותרת את התפשטות היקום וקבוע האבל? גלית