בחלל אין לחץ אטמוספרי, איך מושפעת שם טמפרטורת הרתיחה? שרה