הטכנולוגיה כמקדמת למידת נושאים מתמטיים – פיתוח חקר ושיח (תשע"ו)