דרכי הוראה שמקדמות חשיבה, חקר ומצוינות – סדנה להכשרת מורים מובילים לארגון כנסים אזוריים לתלמידים (תשע"ו)