דרכי הוראה המקדמות חשיבה, חקר ומצוינות – מבוא לחומרים וננוטכנולוגיה