עדכון ידע מדעי ופדגוגי-קורס הרחבת ידע בנושאי זואולוגיה ואקולוגיה