שילוב אמצעי המחשה בהוראת מתמטיקה – קורס לתלמידים מתקשים בראייה שש שנתית (תשע"ו)