מסלול דוידסון למצוינות מדעית – קפיצת מדרגה בלימודי המדעים