עדכון ידע מדעי ופדגוגי – הרחבת הידע בנושאי מדעי המוח וחקר המוח (תשע"ו)