מסע בין כוכבים – ערב תרבות מדע מפגש בין מוזיקה לחלל (23.7.15)