מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות, דרגות 7-9 שנה ב' (תשע"ו)