מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות, דרגות 7-9 שנה א' (תשע"ו)