מדוע אין אינסוף כוכבים שאורם מוסט עקב כבידה ולכן איננו רואים אותם? צבי