יום עיון יעיל, שימושי ומגניב – טכנופדגוגיה עכשווית