סדנת הקיץ ה-47 למדע עכשווי ע"ש פרופ' עמוס דה-שליט, 2016